News
Altor investerar i Byggmax

Altors 2003-Fond har förvärvat en majoritet av aktierna i den snabbväxande byggmaterialkedjan Byggmax. Tillsammans med nuvarande ägare och företagsledning, som kvarstår som aktieägare i företaget, ska Altor fortsätta att utveckla Byggmax.

Byggmax är en av de sju största aktörerna inom detaljhandel med byggmaterial i Sverige. Företaget startades 1993 och har idag 27 anläggningar i Sverige. Sedan 1995 har företagets försäljning vuxit med cirka 50 procent per år. Idag omsätter Byggmax över en miljard kronor per år.

”Det finns mycket stora expansionsmöjligheter i Byggmax och med Altor som ny huvudägare får vi möjlighet att öka takten ytterligare och ta tillvara företagets fulla potential”, säger Stig Notlöv, verkställande direktör i Byggmax.

”Byggmax har utvecklat ett unikt koncept inom byggmaterialhandeln för den svenska marknaden med konkurrenskraftiga priser mot konsumenterna. Vi tror starkt på företagets koncept och ser positivt på att investera betydande resurser för att fortsätta företagets höga tillväxttakt”, säger Stefan Linder, Partner och ansvarig för investeringen hos Altor.

”Den svenska gör-det-själv-marknaden har en attraktiv tillväxt och Byggmax växer betydligt snabbare än marknaden. Det beror på ett effektivt koncept och ett tydligt, och väl infriat, löfte till konsumenterna om produkter av hög kvalitet till verkligt låga priser”, säger Reynir Indahl, Director och del av Altors investeringsteam.

Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket. Catella Retail är Byggmax finansiella rådgivare.

Author: Katarina Karlsson
Date: 2005.12.08
Categories: News

Altor becomes Ferrosan’s new principal shareholder – continued focus on growth

The Nordic investment fund Altor 2003 Fund is acquiring 70 per cent of the shares in Ferrosan, and management is becoming a co-owner of the company. Idosan, the former principal shareholder, will retain 30 per cent of the shares. Novo Nordisk is selling its shares in Ferrosan. Following several years of strong performance, the healthcare...

Altor invests in Nimbus Boats

Altor has acquired a 60 per cent shareholding in Nimbus Boats. Through the partnership with Altor, Nimbus Boats is well positioned for future expansion. Altor has, through its fund Altor 2003, acquired a 60 per cent shareholding in Nimbus Boats. The former owners will remain with a 40 per cent ownership and will remain shareholders...