Altor kommer föreslå konvertering av aktieägarlån i Apotek Hjärtat

Published

Dec 02 2011

Altor tar fasta på den senaste tidens diskussioner och kritik kring ränteavdrag på aktieägarlån i apoteksbranschen och kommer att föreslå en konvertering av aktieägarlånen i Apotek Hjärtat till vanliga aktier.

”Vi gick in i apoteksbranschen 2010. Vårt beslut fattades med ett stort mått av respekt för det samhällsuppdrag som apoteksverksamheten har, med stora skyldigheter gentemot medborgarna. Vi såg också att stora förbättringar var möjliga, ur såväl ett kund- som tillgänglighetsperspektiv. Ränteavdragen på aktieägarlånen har inte ur något perspektiv varit en central del av vårt beslutsfattande för att investera i apoteksbranschen. Vi förstår innebörden av den kritik som varit mot dessa avdrag inom välfärdssektorn och kommer därför att föreslå en konvertering av aktieägarlånen till vanliga aktier”, säger Fredrik Strömholm, Styrelseledamot i Apotek Hjärtat och Joint Managing Partner, Altor Equity Partners AB.
Apotek Hjärtats kapitalstruktur består av fyra delar: eget kapital, banklån, efterställda lån samt lån från aktieägarna. Aktieägarlånet stod för ca 22 procent av finansieringen vid förvärvstillfället och har en ränta på 10 procent. I enlighet med gällande lagstiftning för ränteavdrag har Apotek Hjärtat för 2010 yrkat avdrag för knappt 60MSEK vilket skulle spara cirka 16MSEK i skatt.
Det finns idag ingen exakt regel för vilken ränta som är avdragsgill på aktieägarlån och precis som för finansieringen i övrigt kan räntan skilja sig mellan bolag och branscher. Regeringen har aviserat en översyn av reglerna om ränteavdrag. Altor välkomnar en större tydlighet kring företagsbeskattning i allmänhet och aktieägarlån i synnerhet.
Vid omregleringen av apoteksmarknaden förvärvade Altor 208 apotek och Apotek Hjärtat har sedan dess öppnat drygt 70 nya apotek. Genom aktivt ägande och investeringar i apotek och kunderbjudande vill Altor bidra till utvecklingen av den svenska apoteksmarknaden.
”Vi tar dagligen vårt ansvar för kunder och medarbetare. Vi är gärna med och diskuterar de problem som återstår att lösa för att få en välfungerande och långsiktigt hållbar omreglering”, säger Fredrik Strömholm.

Om Altor
Altors fonder är riskkapitalfonder bestående av ”Altor 2003 Fund” med ett kapital om 650 miljoner euro, ”Altor Fund II” med ett kapital om 1 150 miljoner euro samt ”Altor Fund III” med ett kapital om 2 000 miljoner euro. Altor Equity Partners agerar som investeringsrådgivare åt Altors fonder. Altor investerar i nordiska bolag med fokus på värdeskapande genom tillväxtinitiativ, strategisk utveckling samt operationella förbättringar och har sedan starten 2003 investerat i över 30 plattformsinvesteringar och fler än 30 tilläggsförvärv. Bland investeringarna ingår Lindorff, Helly Hansen, Apotek Hjärtat, Carnegie, Papyrus, Dustin, Qmatic, Piab, Byggmax, Ålö, Max Matthiessen, Elixia och CTEK.

Press contact

Tor KrusellHead of Communications

tor.krusell@altor.com

+46 705 43 87 47

Companies

Previous

Altor acquires Orchid Orthopedic Solutions

Jun 15 2011

Next

Odin Equity divesting cleantech business Haarslev Industries to Altor

Jan 26 2012

Powered and created by Gibon Webb